delen

Progressive Web App

Omschrijving

Progressive Web Apps winnen meer en meer aan populariteit als het gaat over het ontwikkelen van nieuwe digitale oplossingen. PWA's zijn in feite webapplicaties, maar bevatten eigenschappen die tot voor kort enkel beschikbaar waren voor native apps. Zo kan een PWA nu toegang krijgen tot de locatie van een mobiel toestel en kan er ook mee gewerkt worden wanneer er geen of een slechte netwerkverbinding is. Er kan ook makkelijk een icoon op je homescreen of desktop geplaatst worden en als er voldoende rekening gehouden wordt met responsive design, kan één en dezelfde app op verschillende devices (desktop, mobile, tablet) gebruikt worden.

Om de mogelijkheden van zo'n PWA te onderzoeken willen we graag een Euricom app bouwen. Deze app kan dan gebruikt worden door al onze medewerkers. Mogelijke functionaliteiten van de app zijn het verspreiden van nieuws, aankondigen van events, verzamelen van foto’s gemaakt op events of de jaarlijkse Dev Cruise, agenda van de sessies op de Dev Cruise, …

Wat we graag willen te weten komen is wat de voor- en nadelen zijn van een PWA. Wat is er ondertussen allemaal wel en niet mogelijk op de verschillende platformen (iOS, Android, Windows, Mac, Linux, …)? Welke Javascript frameworks hebben ondersteuning voor het bouwen van een PWA? Wat zijn de beste technieken om een PWA ook nog voldoende te laten functioneren op verouderde toestellen of in browsers die niet alles ondersteunen?

Voor deze stage zoeken we studenten met interesse in Javascript en de laatste web en mobile technologieën. Ze gaan samen op verkenning kunnen gaan in de wereld van de PWA's. Na het opmaken van een rapport van de huidige stand van zaken zullen ze dan stap voor stap de Euricom app ontwikkelen.

Aantal stage plaatsen: 2

Hier wil ik aan meewerken!

Geïnspireerd? Wil je meer te weten komen over deze of onze andere opdrachten?
Laat zeker iets van je horen of download onze stagebundel!