delen

Timesheets Talentenschool

Omschrijving

In het 7e specialisatie jaar van de Talentenschool in Turnhout wordt sterk ingezet op begeleid zelfstandig leren en werken. De leerkrachten hebben daarvoor een uitgebreid takenpakket uitgewerkt voor hun leerlingen. Ze leren hoe ze zelf een planning kunnen opmaken en bijsturen, hoe ze hun werklast kunnen spreiden en hoe om te gaan met strikte deadlines.

Dit brengt wel veel administratief werk met zich mee omdat de studenten kunnen kiezen wanneer ze aan welke opdracht werken. Elke opdracht is verbonden aan een stel leerplandoelstellingen die behaald moeten worden en op het einde van het schooljaar moeten alle opdrachten volbracht zijn zodat het volledige leerplan gezien is.

Om de opvolging hiervan sterk te vereenvoudigen hebben de leerkrachten ons gevraagd een applicatie te ontwikkelen. Hier kunnen dan de uit te voeren opdrachten in aangemaakt worden met alle relevante parameters (o.a. omschrijving, beschikbare tijd, …). De leerlingen moeten aangeven wanneer ze starten, stoppen of verder werken aan een opdracht door het scannen van een QR-code. De leerkrachten moeten kunnen zien hoeveel tijd een student gespendeerd heeft aan elke opdracht. Er moet ook een notificatie verstuurd worden wanneer een opdracht geëvalueerd kan worden. De leerkracht moet dan weer kunnen aangeven dat de evaluatie gebeurd is.

De uitdaging aan deze opdracht is om de applicatie zo intuïtief mogelijk te maken. Geen wekenlange inwerktijd voor studenten en leerkrachten dus! Het beheren van de taken en de leerplandoelstellingen moet heel eenvoudig zijn, die laatsten worden regelmatig door de overheid gewijzigd.

Voor deze stage zoeken we studenten die deze uitdaging aan willen gaan. De product backlog zit al vol en tijdens de stage zullen we leren wat het is om samen te werken en de gekozen user stories per sprint af te werken.

Aantal stage plaatsen: 2

Hier wil ik aan meewerken!

Geïnspireerd? Wil je meer te weten komen over deze of onze andere opdrachten?
Laat zeker iets van je horen of download onze stagebundel!