delen

eKudo

Omschrijving

Jaarlijks host Euricom verschillende events waar speakers nieuwe technologieën kunnen toespitsen, ervaringen met verschillende technologieën kunnen delen en andere gesprekken kunnen voeren. Één van deze events is onze jaarlijkse Dev Cruise.

In de afgelopen jaren hebben we een initiatief gelanceerd om, door middel van een leuk kaartje (een kudo), positieve feedback te kunnen geven aan de speaker. De speaker kan dan zo een kudo, die hem recht in het hart raakt, delen over verschillende sociale media om de interactie tussen de speaker en de luisteraar weer te geven!

Nu, in de digitale wereld proberen we meer en meer van papier af te stappen. In plaats van kaartjes te schrijven, zouden we een oplossing willen ontwikkelen waardoor we kudo’s kunnen versturen aan de hand van een mobile app of een progressive web app (PWA).

De stageopdracht bestaat er dus uit om een korte analyse te maken en deze dan te verwezenlijken tot een mooie, functionele app die direct inzetbaar is voor een volgend event.

Heb je interesse in web en/of mobile development? Dan kan je samen met ons bepalen in welke technologieën en met welke architectuur deze app het best kan ontwikkeld worden. Verder zal je in een informele omgeving kunnen werken volgens de agile methodologieën plus alle nodige middelen en begeleiding krijgen om de stage succesvol af te ronden!

Aantal stage plaatsen: 2

Oke, waar kan ik me kandidaat stellen?

Simpel, klik hier onder op de knop van je favoriete communicatiekanaal!
Onze volledige stage bundel kan je trouwens ook downloaden.